Korzystając z tej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
ul. Konopna 3a, Ostrów Wielkopolski, +48 691 983 645

O mnie

Wykształcenie

 • pedagogika – studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych
 • terapia pedagogiczna – studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych
 • przyroda – studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii
 • oligofrenopedagogika - kurs kwalifikacyjny – 260 h – WOM Kalisz
 • egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej – nr egzaminatora 610009995
 • liczne kursy, warsztaty i konferencje m.in. z zakresu specyficznych trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), dojrzałości szkolnej itp.

Doświadczenie zawodowe

 • nauczyciel dyplomowany
 • ponad 20 lat stażu
 • pracowałam w przedszkolu, w klasach I – III, prowadziłam zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, pracowałam indywidualnie z uczniami z lekkim upośledzeniem umysłowym, prowadziłam kursy rozwijające zdolności poznawcze – byłam przedstawicielem Studium Kształcenia Zdolności Poznawczych z Gdyni ( m.in. nauka zapamiętywania, szybkiego czytania, koncentracji uwagi, myślenia itp.), obecnie jestem nauczycielem przyrody w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek.

Atuty gabinetu

 • wysokie kwalifikacje prowadzącej zajęcia
 • profesjonalne metody pracy
 • nowoczesne pomoce dydaktyczne

Oferta

Zajęcia indywidualne oraz w małych grupach 2 -3 osobowych. Zajęcia dla dzieci przedszkolnych i szkolnych – szkoła podstawowa.

Zajęcia dla dzieci z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Terapia pedagogiczna

- dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – m.in. mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią, nie lubiących się uczyć, mających kłopoty z koncentracją uwagi, cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową

 • terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
 • terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)
 • terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
 • realizacja programu skutecznej nauki – rozwijanie procesów poznawczych koncentracji, uwagi, pamięci, myślenia, nauka skutecznego notowania, sprawnego czytania itp
 • uzupełnianie braków dydaktycznych po dłuższej absencji dziecka w szkole
 • korepetycje przedmiotowe nadrabiające zaległości szkolne
 • przygotowanie dzieci do sprawdzianów, testów w zakresie szkoły podstawowej, nauka uczenia się – trening umiejętności skutecznej nauki
 • przygotowanie do trzecioteściku, pięcioteściku i sprawdzianu po klasie VI
 • przygotowanie dzieci przedszkolnych do pójścia do szkoły (zapewnienie dzieciom tzw „dobrego startu” – wspomaganie rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do nauki czytania i pisania, zabawy logopedyczne, rozwijanie zdolności poznawczych, rozwijanie umiejętności społecznych, budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowych relacji z innymi
 • stymulowanie i wspomaganie pracy umysłowej u dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
 • dla rodziców – porady, konsultacje

Kontakt

Gabinet Terapii Pedagogicznej
Bogna Szymanek
ul. Konopna 3a
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 691 983 645
email: kontakt@gabinet-pedagogiczny.pl
lub skorzystaj z formularza obok